Kodifikácia spisovnej slovenčiny a estetika slovenského romantizmu


Тодорова, Валерия (2015) Kodifikácia spisovnej slovenčiny a estetika slovenského romantizmu Orol tatranský, č. 6/2015


 Статията Kodifikácia spisovnej slovenčiny, ideológia a estetika slovenského romantizmu , написана на словашки език, е публикувана в авторитетен литературен месечник в Словакия по повод на отбелязването на 200-годишнината от рождението на Людовит Щур. Тя разглежда ключовото място на езика в процеса на културна идентификация на словашкия народ. Проследява връзката между език, литература и естетика и поставя акцент върху фундаменталната роля на кодифицирания от поколението на Щур книжовен език за появата на литература, писана на собствен език. Именно тя задава идентификационни за словаците модели и топоси, които очертават самобитното им присъствие в европейския литературен хоризонт.
  Статия
 romantizmus, slovanská poézia, mimoliterárny faktor, imitácia, konvenčný, svedkom doby, folklor, jazyk, vlastný, senzítivnosť, národ
 Издадено
  17509
 Валерия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/