Словашкият романтизъм като литературна и културна идентичност


Тодорова, Валерия (2015) Словашкият романтизъм като литературна и културна идентичност сп. „Проглас“, кн. 1, 2015 г.


 Статията "Словашкият романтизъм като литературна и културна идентичност" интерпретира художествения романтизъм в Словакия като явление със статут на литературен и културен законодател. Процесите на национална идентификация в условията на асимилаторския апетит предопределят движението на словашката романтична идея между прагматично-материалната концепция и духовно-месианистичните проекции. Те задават и знаковите за разглежданата епоха символи, чието ядро са приказно-героичната словашка и славянска история, националният колорит и словашкият географски топос. Симбиозата между реалност и мистика провокира жанровия и идейния синкретизъм в словашката романтична идея, където история и поезия, езикознание и етнография неизбежно се кръстосват.
  Статия
 идентичност, феномен, месианизъм, славянска взаимност, фолклор, мечта, идеал, книжовен език, синкретизъм, етнография, култ, история, етнос
 Издадено
  17508
 Валерия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/