Slovenská katolícka moderna a jej genéza


Тодорова, Валерия (2015) Slovenská katolícka moderna a jej genéza В сб. Диалогични пространства – доклади от Юбилейна славистична международна конференция, В. Търново 2015 г.


 Статията Slovenská katolicka moderna a jej genéza разглежда генезиса на явлението „католическа модерна“ като литературен и културен феномен. През 30-те години католическата спиритуалност е в центъра на модернизацията на литературата в Словакия и част от съвременната словашка култура. Потърсени са допирните точки с подобни явления в други литератури. Статията извежда вижданията на знакови философи – теолози и метафизици за ролята на християнската и метафизичната ориентация в изкуството. Тяхната философско-естетическа гледна точка застава срещу „социологията на изкуството“ и в духа на католическата модерна третира духовното като нейната задължителна същност. Обърнато е внимание и на проблематичния в тогавашната и в съвременната словашка критика въпрос до каква степен и на кои нива авторите – католици акцептират модернизма.
  Доклад
 katolicizmus, fenomén, spiritualita, nevysloviteľné, evokovať, mysticizmus, krása, moderna, nepokoj, Boh, cesta, modlitba, poetizmus, surrealizmus, náboženský, univerzalizmus


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17507
 Валерия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/