„Вражески прояви” в българското училище през периода 1948–1953 г. (по документи от Държавен архив – В. Търново). – В: Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 188–212. ISBN: 978-619-00-0253-6


Григорова, Лора (2015) „Вражески прояви” в българското училище през периода 1948–1953 г. (по документи от Държавен архив – В. Търново). – В: Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. В. Търново: Фабер, 2015, с. 188–212. ISBN: 978-619-00-0253-6 В. Търново


 
  Доклад
 революционна бдителност, средно училище, Димитровски съюз на народната младеж, Българска комунистическа партия, „вражески” прояви, наказания
 Издадено
  17506
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/