Китайската политика на администрацията на Джералд Форд (1974-1976 г.)


Александрова, Силвия (2000) Китайската политика на администрацията на Джералд Форд (1974-1976 г.) сп. “Епохи”, 2000, кн. 1, с. 57-78, ISSN 1310-2141.


 Статията отразява основните акценти в политиката на САЩ към КНР при администрацията на президента Джералд Форд (1974-1976 г.). Проследява се приемствеността в китайската политика на Вашингтон и ролята на запазеното присъствие на Хенри Кисинджър като основна движеща сила в американо-китайския диалог. Посочват се причините, довели до забавяне на процеса на нормализация в двустранните отношения и непостигането на съгласие за установяване на официални дипломатически отношения между двете държави.
  Статия
 САЩ, КНР, Република Китай на о. Тайван, Джералд Форд, Мао Дзъдун
 Издадено
  17485
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/