САЩ ‘загубват’ Китай. Китайската политика на САЩ в края на 40-те години на ХХ век.


Александрова, Силвия (1999) САЩ ‘загубват’ Китай. Китайската политика на САЩ в края на 40-те години на ХХ век. сп. “Минало”, 1999, кн. 2, с. 64-76, ISSN 1310-3415.


 Статията отразява китайската политика на САЩ в края на Втората световна война и по време на гражданската война в Китай 1946-1949 г. Проследява се въздействието на започналата Студена война върху възприемането от страна на Вашингтон на събитията в Китай, както и причините за и последиците от подкрепата на администрацията на Х. Труман за Гуоминдана и Чан Кайшъ. Разглеждат се процесите, довели до ескалация на недоверието на управляващите в САЩ към ККП и пълно прекъсване на контактите с китайските комунисти, както и до отказ да се признае легитимността на създадената през октомври 1949 г. Китайска народна република.
  Статия
 САЩ, Китай, Студена война, Х. Труман, Мао Дзъдун, Гоминдан, Чан Кайшъ
 Издадено
  17484
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/