Промени във външната политика на САЩ в края на 60-те и началото на 70-те години. Доктрината Никсън.


Александрова, Силвия (1995) Промени във външната политика на САЩ в края на 60-те и началото на 70-те години. Доктрината Никсън. сп. “История”, 1995, кн. 2, с. 37-44, ISSN 0861-3710.


 В статията се очертават основните постановки на Доктрината Никсън, предпоставките и интернационалната обстановка, които обусляват нейното формулиране, както и ефектите от нейното практическо прилагане.
  Статия
 Доктрина Никсън, Студена война, САЩ


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  17483
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/