Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения


Александрова, Силвия (1994) Доктрината Никсън и нейните азиатски измерения сп. “Епохи”, 1994, кн. 3, с. 31-48, ISSN 1310-2141


 Статията представя основните постановки на Доктрината Никсън, нейната обвързаност със ситуацията на азиатския континент и в района на Пасифика и нейното въздействие и последици в Далечния изток и в глобален мащаб.
  Статия
 САЩ, Доктрина Никсън, многополюсна дипломация, Китай, Виетнам, Р. Никсън, Х. Кисинджър


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  17463
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/