САЩ и ООН – предизвикателствата на промените


Александрова, Силвия (2006) САЩ и ООН – предизвикателствата на промените Сборник в чест на доц. д-р М. Минчев, В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, с. 300-309, ISBN-10: 954-524-498-4; ISBN-13: 978-954-524-498-8.


 Във фокуса на внимание на автора са проблемите на отношенията Съединени щати – ООН и предизвикателствата, с които се сблъскват суперсилата САЩ и най-голямата международна организация в света в периода след разпадането на световната социалистическа система и дезинтеграцията на СССР. Анализират се промените в отношението на САЩ към Организацията на обединените нации през 90-те години на ХХ в., както и събитията, довели до едностранния военен удар на Съединените щати срещу Ирак през 2003 г. Дискутира се също реакцията на ръководството на ООН на доктрината на президента Джодж У. Буш за „превантивна война” и пренебрегването от американска страна на мултилатералния подход към разрешаването на международни конфликти.
  Статия
 
 Издадено
  17462
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/