От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата).


Бурова, Пенка (2014) От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата). В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014. 335 стр. ISBN978-954-524-983-9


 
  Монография
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17461
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/