Нови съветски концепции относно съветско-германския договор от 23 август 1939 г.


Александрова, Силвия (1992) Нови съветски концепции относно съветско-германския договор от 23 август 1939 г. България, Балканите и Европа: Сборник в чест на проф. Симеон Дамянов”, В. Търново: Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 1992, с. 100-112, COBISS.BG-ID 1026468068 - В. Търново


 Статията отразява промяната в историческата оценка на събитията, свързани със съветско-германския договор от 23 август 1939 г., провокирана от промените в СССР в края на 80-те години на ХХ в. и навлизането на плурализма в изследването и анализа на редица дотогава напълно еднозначно и униформено интерпретирани от съветската историография теми. Проследява се историята на огласяването на секретния протокол към пакта „Рибентроп – Молотов”, дългогодишната съветска позиция на отричане на съществуването му през периода на Студената война и новата позиция на съветските изследователи, както и на съветското политическо ръководство, в началото на 90-те години на ХХ в., осъждаща и неотричаща съществуването на споразумението за подялба на Полша между Германия и СССР от август 1939 г.
  Статия
 Съветско-германския договор от 23 август 1939 г., Трети райх, СССР, Полша, Й. фон Рибентроп, В. Молотов, секретен протокол


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  17460
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/