Чужди елементи в българската реч.


Бурова, Пенка (2013) Чужди елементи в българската реч. Трети международен конгрес по българистика. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 23–26 май 2013 (под печат).


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Под печат
  17457
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/