Антонимите – в съзнанието, в езика и в речника [Е. Пернишка, Ст. Василева. Речник на антонимите в българския език. Второ допълнено и преработено издание. Наука и изкуство, София, 2014. 507 стр.]


Бурова, Пенка (2015) Антонимите – в съзнанието, в езика и в речника [Е. Пернишка, Ст. Василева. Речник на антонимите в българския език. Второ допълнено и преработено издание. Наука и изкуство, София, 2014. 507 стр.] Български език и литература, 2015, кн. 2, с. 200 - 204.


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17454
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/