Новата история на три чужди думи в българския език (Презентация, промоция и акция).


Бурова, Пенка (2014) Новата история на три чужди думи в българския език (Презентация, промоция и акция). Електронно списание LiterNet, 17.10.2014, № 10 (179)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17452
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/