Демотивация и оцеляване на наименованията (Върху примери от български, руски и немски език).


Бурова, Пенка (2014) Демотивация и оцеляване на наименованията (Върху примери от български, руски и немски език). Филологически сборник. VІ. Велико Търново – Твер. В. Търново: Университетско издателство, 2014, с. 179 - 189.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17450
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/