Вътрешен мотив и лексикално значение на думата (Върху примери от български и немски език).


Бурова, Пенка (2013) Вътрешен мотив и лексикално значение на думата (Върху примери от български и немски език). Российский гуманитарный журнал, 2013. Т. 2, № 4, 332 – 339. ( ISSN 2305-8420), (в съавт.)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17449
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/