Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще.


Александрова, Силвия (2007) Американският неоконсерватизъм – минало, настояще, бъдеще. България, българите и Европа - мит, история, съвремие: Научна конференция 1 ноември 2006. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, с. 344-35, ISBN 978-954-524-586-2


 Статията дефинира, анализира и характеризира американския неоконсерватизъм – неговото минало, настояще и бъдещи перспективи. Проследяват се промените както в политическите идеи и акценти, така и в обществените нагласи в САЩ по отношение на външната политика на страната в края на ХХ-ти и особено в началото на ХХІ-ви век. Дискутира се също влиянието на неоконсервативните идеи и идеолози върху доктрината на президента Джодж У. Буш за „превантивна война” и последвалото нападение срещу Ирак, както и ефектите на войната в Ирак върху влиянието и популярността на неоконсервативното течение в САЩ. The paper deals with the topic of the American neoconservatism and discusses its past, its present and its future perspectives. It follows the changes in the US political ideas and social attitudes toward US foreign policy, especially in the early 21st century. The neoconservative influence on the President Bush’s doctrine of “preemptive war” and the following strike on Iraq, as well as the effects of the Iraq war on neoconservatism’s popularity, are also discussed.
  Статия
 American neoconservatism, conservatism, liberalism, hegemonism, preemptive war, imperialism


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Политически науки

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  17444
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/