Говоренето в телевизионното шоу “Биг брадър”.


Бурова, Пенка (2006) Говоренето в телевизионното шоу “Биг брадър”. Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. В. Търново, 2006, с. 107 – 120.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17440
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/