Пълни и съкратени структури в чуждия език – как да ги преподаваме?


Бурова, Пенка (2006) Пълни и съкратени структури в чуждия език – как да ги преподаваме? Чуждоезиково обучение, 2006, кн. 4, с. 36 – 50.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17439
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/