Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст.


Бурова, Пенка (2004) Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Втора част. В. Търново, 2004, 14 - 32.


 
  Статия
 ранно чуждоезиково обучение
 Издадено
  17438
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/