САЩ и Китай в света след Втората световна война – интернационални аспекти на двустранните отношения.


Александрова, Силвия (1999) САЩ и Китай в света след Втората световна война – интернационални аспекти на двустранните отношения. сп. Епохи, 1999, № 1–2, с.182-202. ISSN: 1310-2141


 Статията проследява основни моменти и периоди, през които преминава развитието на американо-китайскитеотношения слид 1945 г. Във фокуса на внимание са ефектите, които проблемите, сблъсъците и промените в тези отношения, имат върху Студената война и интернационалната ситуация в следвоенния свят като цяло.
  Статия
 САЩ, КНР, република Китай на о.Тайван, Гоминдан, Мао Дзъдун, Р. Никсън, Х. Кисинджър
 Издадено
  17436
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/