Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст.


Бурова, Пенка (2008) Защо ранно чуждоезиково обучение? Предпоставките на детската възраст. София, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, с. 77–90. (в съавт.)


  Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение
  Учебник / Учебно помагало
 ранно чуждоезиково обучение


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17435
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/