Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата.


Бурова, Пенка (2014) Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата. В. Търново: ИВИС, 272 стр.


 
  Монография
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  17434
 Пенка Бурова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/