Методическо ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания


Гостилов, Стефан (2015) Методическо ръководство по футбол за деца и младежи с ментални увреждания


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  17425
 Стефан Гостилов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/