Традиции и иновации по време на Първото сръбско въстание (1804-1813)


Йовевска, Мариана (2013) Традиции и иновации по време на Първото сръбско въстание (1804-1813) – (е-вариант- България, Българите и Европа – Мит, История, съвремие, т. VI, научна конференция 28 октомври 2011, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново 2013, с. 277-296 ISBN 978-954-524-930-3).


 
  Доклад
 
 Издадено
  17413
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/