Сръбската делегация от 1804 г. в Русия. Стандарти за дипломатическа мисия от началото на XIX век.


Йовевска, Мариана (2012) Сръбската делегация от 1804 г. в Русия. Стандарти за дипломатическа мисия от началото на XIX век. В: България, Българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V, научна конференция в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов 27 октомври 2010 г. , Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012, с. 331- 357. ISBN 978-954-524-844-3


 дипломатическа мисия по време на Първото сръбско въстание
  Статия
 Виенски регламент 1815, Първо сръбско въстание, Матия Ненадович, Йован Протич, Петър Новакович Чардаклия, Адам Йежи Чарторийски


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  17412
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/