Традиция и новаторство във френската романтическа драма,


Петров, Красимир (1994) Традиция и новаторство във френската романтическа драма, В. Търново: Трудове на Великотърновския университет, т. ХХVІІІ, кн. І


 
  Монография
 
 
  17411
 Красимир Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/