За Наварската кралица и нейния “Хепталерон”.


Петров, Красимир (1986) За Наварската кралица и нейния “Хепталерон”. Уводна студия към Маргьорит дьо Навар. Хптамерон.


 
  Студия
 
 
  17408
 Красимир Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/