Драмите на френския класицизъм (Корней и Расин) в България (ХІХ и ХХ век).


Петров, Красимир (1987) Драмите на френския класицизъм (Корней и Расин) в България (ХІХ и ХХ век). Комплексна тема по НИС. Ш. 15 566.


 
  Студия
 
 
  17407
 Красимир Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/