Класицизмът като литературна теория и основните тенденции в развитието на трагедията във Франция през XVII век.


Петров, Красимир (2001) Класицизмът като литературна теория и основните тенденции в развитието на трагедията във Франция през XVII век. Трудове на Великотърновския университет. т. XXIX


 
  Студия
 
 
  17406
 Красимир Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/