Френската новела на Ренесанса,


Петров, Красимир (2001) Френската новела на Ренесанса, сб. Френски ренесансови новели,


 
  Студия
 
 
  17405
 Красимир Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/