Същност и съдържание на специализираните термини „конституционализъм“, „ конституция“, „конституционна епоха“, „конституционна цивилизация“. В конференцията на ИФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на 1. 10. 2015 г.


Йовевска, Мариана (2015) Същност и съдържание на специализираните термини „конституционализъм“, „ конституция“, „конституционна епоха“, „конституционна цивилизация“. В конференцията на ИФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на 1. 10. 2015 г. В конференцията на ИФ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ на 1. 10. 2015 г.


 
  Доклад
 
 Издадено
  17402
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/