Политическата култура на населението в Йонийските острови в края на XVIII и началото на XIX век.


Йовевска, Мариана (2016) Политическата култура на населението в Йонийските острови в края на XVIII и началото на XIX век. – Международна конференция Societas classica. Култури и религии на Балканите и изтока VIII. Велико Търново, 6 ноември 2015 г., Университетско изд. "Св. св. Кирил и Методий" Велико Търново 2016 г, с. 584-600 ISBN 978-619-208-060-0


 
  Статия
 гражданска политическа култура, конституционализъм, балкански държави, Републиката на 7-те острова,


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  17400
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/