Същност и съдържание на специализирания термин "конституционна дипломация" в руската политика на Балканите.


Йовевска, Мариана (2016) Същност и съдържание на специализирания термин "конституционна дипломация" в руската политика на Балканите. "България, българите и Европа" т. IX, , научна конференция 31 октомври 2014, Университетско издателство :Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 51-59. ISBN 978-619-208-066-2


 
  Доклад
 Конституционна дипломация, конституционализъм, външна политика


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  17399
 Мариана Йовевска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/