Поборниците в Учредителното народно събрание 1879 г.


Палангурски, Милко (2017) Поборниците в Учредителното народно събрание 1879 г. В: Град и Памет. Априлското въстание 1876 г. през призмата на паметта., Регионален исторически музей Пазарджик, изд. Фабер, 2017, ISBN-978-619-90021-7-9, с. 157-173.


 
  Статия
 Поборници, учредително събрание, конституция.
 Издадено
  17396
 Милко Палангурски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/