"L’enfance dans trois romans d’Amélie Nothomb"


Рибарова, Павлина (2015) "L’enfance dans trois romans d’Amélie Nothomb" Сборник, посветен на проф. дфн Мария Китова-Василева, НБУ / д-р Магдалена Караджункова. - София, изд. „Планета 3“, 2015, с. 441-456. ISBN 978-954-535-870-8


 Настоящото изследване, вписващо се в едно по-задълбочено проследяване на истинното в творчеството на белгийската писателка Амели Нотомб, извежда на преден план три автобиографични романа: Метафизика на тръбите, Любовен саботаж и Биография на глада, подчертавайки дихотомията (ключова за писането на Нотомб), заложена в детската вселена – едновременно затворена и безгранична. Докато първите два романа са фокусирани всеки върху един ограничен период от детството, третият е по-панорамен, което позволява един паралелен с предходните прочит да проследи еволюцията на тази вселена.
  Статия
 
 Издадено
  17393
 Павлина Рибарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/