Велкова-Гайдаржиева, Антония. Из лабиринтите на гения (М. Неделчев. Етюди за Яворов, изд. Анго Боянов, 1998). // Литературен форум,1998, № 31, 13-19.10., (с. 3) ISSN 0861-2153.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (1998) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Из лабиринтите на гения (М. Неделчев. Етюди за Яворов, изд. Анго Боянов, 1998). // Литературен форум,1998, № 31, 13-19.10., (с. 3) ISSN 0861-2153. Литературен форум,1998, № 31, 13-19.10., (с. 3) ISSN 0861-2153.


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  17391
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Из лабиринтите на гения (М. Неделчев. Етюди за Яворов, изд. Анго Боянов, 1998). // Литературен форум,1998, № 31, 13-19.10., (с. 3) ISSN 0861-2153. Цитирано в: Неделчев, Михаил. Яворов. Сюжетите на последните години. - София:Хермес, 2016, цитирано на (с. 256). ISBN 978-954-26-1644-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/