Категорията залогова репрезентация в английската и българската нелична глаголна система – типологическа съпоставка в: Научни изследвания в чест на Иванка Попова – Велева”, изд. Ивис, В. Търново 2013, стр.231 – 237 ISBN 978 – 954 – 2968 – 50 – 4


Пенакова, Гинка (2013) Категорията залогова репрезентация в английската и българската нелична глаголна система – типологическа съпоставка в: Научни изследвания в чест на Иванка Попова – Велева”, изд. Ивис, В. Търново 2013, стр.231 – 237 ISBN 978 – 954 – 2968 – 50 – 4 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  17389
 Гинка Пенакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/