Spatial Orientation and Language in: “Comparisons and Interactions Within/Across Cultures”, St. Cyril and St. Methodius University Press 2012, pp. 86 – 95 ISBN 978 – 954 – 524 – 858 – 0


Пенакова, Гинка (2012) Spatial Orientation and Language in: “Comparisons and Interactions Within/Across Cultures”, St. Cyril and St. Methodius University Press 2012, pp. 86 – 95 ISBN 978 – 954 – 524 – 858 – 0 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  17388
 Гинка Пенакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/