Английската проста минала форма – значения и употреби в: „Паисий Христов – една кариера в служба на словото”, изд. Фабер, В.Търново 2011, стр. 114 -123 ISBN 978 – 954 – 400 – 479 – 9


Пенакова, Гинка (2011) Английската проста минала форма – значения и употреби в: „Паисий Христов – една кариера в служба на словото”, изд. Фабер, В.Търново 2011, стр. 114 -123 ISBN 978 – 954 – 400 – 479 – 9 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  17387
 Гинка Пенакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/