“Романът Форма на живот на Амели Нотомб – отвъд границата между автобиографично и фикционално”


Рибарова, Павлина (2013) “Романът Форма на живот на Амели Нотомб – отвъд границата между автобиографично и фикционално” Научни трудове, Втори научен семинар по проект “Развитие на академичния състав на “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, 6 Юни 2013. / Проф. дпн Пламен Легкоступ и др. -Велико Търново: Изд. “Фабер”, 2013, стр. 19-27. ISBN 978-954-400-985-4


 Вписваща се в дисертационно изследване на проблематиката на истинното в творчеството на А. Нотомб, настоящата статия представя фикционалното като преференциална форма на себеизразяване на писателката, като във втората си част, обстойно илюстрира надскачането на жанровите граници и диалога писател-читател, чрез епистоларния роман „Форма на живот”.
  Доклад
 автобиографично, фикционално, истинност, писане, читател
 Издадено
  17384
 Павлина Рибарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/