“Le langage chez Amélie Nothomb : un abri sans toit”


Рибарова, Павлина (2013) “Le langage chez Amélie Nothomb : un abri sans toit” Словото – (не)възможната мисия. / Доц. д-р Красимира Чакърова, доц. д-р Татяна Ичевска. - Пловдив: Изд. Контекст, 2013, стр. 230-236. ISBN 978-954-8238-44-1


 
  Доклад
 
 Издадено
  17376
 Павлина Рибарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/