"Групи - динамика и рискове", изд."Ай анд Би", 201 страници,2013, ISBN 978-954-9689-76-1 COBISS.BG-ID - 1266773732


Стоянова, Стела (2013) "Групи - динамика и рискове", изд."Ай анд Би", 201 страници,2013, ISBN 978-954-9689-76-1 COBISS.BG-ID - 1266773732 изд. "Ай анд Би" - Велико Търново, 2013 ISBN 978-954-9689-76-1 COBISS.BG-ID - 1266773732


 Груповата работа - какви цели преследва, за какво се ползва и какви са характеристиките й, които я правят полезна за решането на социални, икономически и психологически проблеми.
  Монография
 рискови групи


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  17365
 Стела Стоянова

5. Petrova, Elitsa, DEFENCE SCIENCE REVIEW, http://www.journalssystem.com/pno/DOI:10.37055/pno/133845 Analysis and Short Presentation of Study on Motivational Salience and Satisfaction with Training in the Field of Security and Defence, p.3, , eISSN:2719-6763

2. Petova, E., ROLE OF THE MILITARY ORGANIZATIONAL CULTURE FOR THE DEFENSE OF A COUNTRY IN THE CONTEXT OF TRAINING AND EDUCATION RECEIVED IN THE FIELD OF SECURITY AND DEFENSE, JUSTICE AND MANAGEMENT IN MODERN SOCIETY. 4th EDITION 30/31 mai 2019, Braşov , ISBN 978-606-11-6842-2,цитат на с. 125

3. Петрова, Е., INFLUENCE OF MILITARY ORGANIZATIONAL CULTURE ON INDIVIDUAL PERFORMANCE OF THE LEARNERS OF THE EXAMPLE OF THE VASIL LEVSKI NATIONAL MILITARY UNIVERSITY, BULGARIA / Technical University of Sofia IEEE Bulgaria Section International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth, CreBus 2019, 18-21 March Sandansky, Bulgaria Conference Proceedings and submitted to Scopus database or in the indexed journal KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY ISSN 1313-4787 (Print); ISSN 2367-5403(Online)., цитат на с.1

4. Стоянова, Стела, Групи – динамика и рискове, 2014, "Ай анд Би", ВТ, ISBN 978-954-9689-77-8, COBISS.BG-ID – 1274589668 Цитирано в: Стойков, Ст., Петрова, Е., "Влияние на организационната култура върху индивидуалното представяне на обучаемите", Международна научна конференция "Сигурност и съвременни технологии", ISBN - 978-619-7383-13-3 ,COBISS.BG-ID 1290598628, с.2

1. Стойков, Ст., Петрова, Е., "Влияние на военната организационна култура върху индивидуалното представянена обучаемите", с.2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/