”Топосът “Рим” в българската култура от периода на византийското владичество и в българския фолклор.


Моллов, Тодор (2003) ”Топосът “Рим” в българската култура от периода на византийското владичество и в българския фолклор. ХІ Есенни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл" - Самоков, 7-8. ХІ. 2003г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  17351
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/