Цани Гинчев и Никола Козлев: Националният блян по епопея.


Моллов, Тодор (2001) Цани Гинчев и Никола Козлев: Националният блян по епопея. Четвърти пролетни четения на Асоциация "Онгъл", Русе, 25-26 май 2001г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  17349
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/