Варианти на песента "Аврамова жертва" в Североизточна България (по архивни записи).


Моллов, Тодор (2001) Варианти на песента "Аврамова жертва" в Североизточна България (по архивни записи). Национална конференция “Добруджа, Буджак и българите”, Добрич, 29-30 юни 2001 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  17348
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/