Сотирологичната стратегия на поп Пейо след есхатологичната 1492 г.


Моллов, Тодор (1999) Сотирологичната стратегия на поп Пейо след есхатологичната 1492 г. Търновска книжовна школа. Седми международен симпозиум (Търновската книжовна школа и християнската култура в Източна Европа), Велико Търново, ВТУ, 8-10 окт. 1999 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  17346
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/