Северна Добруджа и Дунавските устия през оптиката на българската народнохристиянска космология (2. Исакча и Измаил).


Моллов, Тодор (1999) Северна Добруджа и Дунавските устия през оптиката на българската народнохристиянска космология (2. Исакча и Измаил). Юбилейна научна конференция "Лингвистика, ономастика, краезнание" (Посветена на 80-годишнината на проф. Николай П. Ковачев), В. Търново, ВТУ, 22-24 ноем. 1999 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  17345
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/