Северна Добруджа и Дунавските устия през оптиката на българската народнохристиянска космология (1. Харманът на Саръ Салтък и "медното гумно" на Онгъла).


Моллов, Тодор (1999) Северна Добруджа и Дунавските устия през оптиката на българската народнохристиянска космология (1. Харманът на Саръ Салтък и "медното гумно" на Онгъла). Седма международна научна конференция “Българите в Северното Причерноморие” (В чест на 65-годишния юбилей на проф. дин Петър Тодоров), В. Търново, ВТУ, 5-6 ноем. 1999 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  17344
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/