Към топологията на българската менталност: Робството.


Моллов, Тодор (1999) Към топологията на българската менталност: Робството. Трети пролетни научни четения на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика "Онгъл", Русе, 27-28 май 1999 г.


 
  Доклад
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Непубликувано
  17343
 Тодор Моллов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/